Sancaktepe Sınav 2011 yılından bu yana yanında!

Whatsapp 0530 844 6282

Telefon Numaramız 0216 620 8888

Ortaokul

Ana Sayfa » Ortaokul

Okul.com.tr ortaokul profilimize ve veli yorumlarına ulaşmak için tıklayınız.

Aşağıda ortaokul eğitim sistemimiz hakkında bilgilendirme makalemizi inceleyebilirsiniz.

Sancaktepe Sınav Ortaokulunda 4 yıllık ortaokul eğitimini 3 aşamada ele almak gerekir.

Birinci aşama; 5. sınıf bir hazırlık sınıfı niteliğindedir. Akademik eğitim ve İngilizce öğretimi birbirine entegre edilmiştir. Öğrencilerde öncelikli olarak Ortaokul yaşantısına  uyum sağlanması, ortaokullu olma bilincini yaşamaları, akademik ve sosyal programa adapte olmaları hedeflenmektedir.

İkinci aşama; 6 ve 7. sınıfta İngilizce eğitimi ile birlikte akademik eğitim daha ön plana çıkmaktadır. Deneme sınavları ile eksik tamamlama çalışmaları artırılarak teorik ve uygulama dersleri çok verimli bir şekilde işlenmektedir.

Üçüncü aşama; 8. sınıfta LGS  hazırlık programı yürütülmektedir. Okul + Kurs sistemi birbirine entegre edilmiştir. Öğrencilerimizin etüt,/takviye çalışmaları, Cumartesi Eğitim Programları, soru çözüm saatleri, deneme sınavları okul içinde öğrencilerin ihtiyacına göre özel olarak planlanmakta ve yürütülmektedir.

Ayrıca Okulumuzda öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemleri dikkate alınarak rehberlik çalışmalarıyla birlikte kültür, sanat ve spor etkinliklerine ve kulüp çalışmalarına özel bir önem verilmektedir. After School kapsamında yer alan kültür, sanat ve spor etkinliklerine ve kulüp çalışmalarına özel bir önem verilir.  Gerçekleştirilen gezi, organizasyon ve etkinliklerin içerisinde ulusal ve uluslar arası turnuvalar, yarışmalar, konferanslar, münazaralar, sürdürülebilir bir gelecek için sosyal sorumluluk projeleri de yer almaktadır.

Sancaktepe Sınav Ortaokullarında öğrencilerimiz teknoloji, bilim, sanat ve sporun iç içe girdiği donanımlı eğitim anlayışımızla, çağın gereklerine uygun olarak, demokratik ve  çağdaş eğitim ortamı içinde saygı, sevgi, hoşgörü, ‘İyi İnsan, İyi Yurttaş Hedefli Değerler Eğitimi’ ışığında yetişmektedir.

LGS 2023 Kazananlar Listesi- Gurur Tablosu için tıklayınız.

ORTAOKULUMUZDA AKADEMİK SÜREÇ

MENTÖRLÜK SİSTEMİ: 

Okul-Aile-Öğrenci üçgeninin en temelde sağlıklı bir bilgi akışı ve düzenli iletişimle sürdürülmesini sağlayan akademik mentörlük takip sistemimiz ile öğrencilerimiz 5. Sınıftan itibaren akademik sürecin yoğunluğunu nasıl yöneteceklerini yalnız başına değil, onlara ortaokul serüvenlerinde eşlik eden mentör öğretmenleri ve rehber öğretmenleri ile öğrenmektedirler. Mentör öğretmenlerin ve rehber öğretmenlerin öğrencilere yönelik oluşturduğu haftalık çalışma programları, deneme sonuçlarına göre oluşturdukları etüt/takviye programları ve  öğrencilerin aylık periyotlarda yaşamış olduğu süreçler düzenli olarak takip edilmekte ve aileler düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

YAZILI SINAVLAR VE DENEME SINAVLARI : 

Sancaktepe Sınav Ortaokullarında “telafi sınavları” hariç, tüm “yazılı sınavlar” ve “deneme sınavları” Sınav Genel Merkezince hazırlanmakta ve Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanmaktadır. “Yazılı sınavlar” öğretmenler tarafından deneme sınavları ise Türkiye geneli olarak çok büyük bir öğrenci havuzu içerisinde değerlendirilmektedir. Bu sayede rehberlik birimimizin de yönlendirmesi ile öğrencilerimiz kendilerine yönelik hedef çalışmalarını daha nitelikli bir biçimde organize edebilmektedir.

GÜNLÜK,HAFTALIK VE DÖNEMLİK ÖDEVLER/BİREYSEL ÇALIŞMALAR :

Sancaktepe  Sınav Ortaokullarında yoğun programı yürütmek ve öğrencileri en iyi şekilde geleceğe hazırlayabilmek, öğretilen bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılarak akılda kalıcılığını sağlamak amacıyla  okuldaki ders ve etütlerin yanında bireysel çalışmalara/ödevlere önem verilmektedir.

Öğrencinin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı “Ödev Çizelgesi”nde belirlenmektedir. Haftalık ders programında ilgili dersin ilk saati mutlaka ödev kontrolü için ayrılmaktadır.  Ödevler 3 kategoride planlanmaktadır.

  1. Günlük Ödevler:Farklı kaynaklardan ve “Modüler Soru Bankası Setleri”nden günlük ödevler verilmektedir. Ayrıca ders öğretmenleri tarafından ev çalışması şeklindeki başka etkinlikler de yaptırılmakta ve günlük ödevlerin tamamı hafta içi kontrol edilmektedir.
  2. Haftalık Ödevler:TÖDEV isimli “Haftalık Ödev Fasikülleri”nden her ders için Cuma günleri verilmekte ve kontrolü ise ilgili ilk derste yapılmaktadır. Ödevler düzenli olarak takip edilmekte ve aileler düzenli olarak bilgilendirilmektedir.
  3. Dönem Ödeleri:Dönem konularını kapsayacak şekilde hazırlanan “Ara Tatili ve Yaz Tatili Ödev Fasikülleri”nden her dönemin sonunda verilmekte ve kontrolü yeni dönemin başında yapılmaktadır.

MODÜLER SORU BANKALARI : 

Sancaktepe  Sınav Ortaokullarında, soru çözerek konuları pekiştirmek ve pratik yapmak için “Sınav Dergisi” birikiminin okula uyarlanmış formatı olan  ve 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ayrı ayrı hazırlanmış “Modüler Soru Bankası Setleri” kullanılmaktadır. “Modüler Soru Bankaları” başka bir kaynağa ihtiyaç kalmayacak şekilde farklı düzey ve türlerde özgün soruların bulunduğu düzenli periyotlarla yayınlanan, kullanımı kolay, pratik kitaplar olma niteliğini taşımaktadır.  “Günlük Ödevler ve Bireysel Çalışmalar” öncelikle “Modüler Soru Bankaları”ndan verilmektedir.

ORTAOKULUMUZDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Öğrencilerimizin bilgi çağı dil gereksinimini yakalayabilmeleri  için; ‘YAZMA, OKUMA, DİNLEME VE KONUŞMA’ becerileri kazanmalarının yanı sıra İngilizceyi anlamaları ve  aktif kullanmaları, üst düzey düşünme becerileri ve öğrenme eğilimlerini kazanmaları   amaçlanmaktadır.  Bu amaç doğrultusunda İngilizce derslerimiz; 21.Yüzyıl becerilerini kapsayan içerikle, derinlemesine düşünen, sorunları yaratıcı bir şekilde çözmeye gayret eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, değişen teknolojiyi sürekli takip eden, yoğun bilgi akışı ile başa çıkabilecek bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır.
İngilizce programımız; öğrencilerimizin düşüncelerini gerek yazılı gerek sözlü olarak belli düzeyin üzerinde akıcı ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuş, dil edinimleri dijital platformlarla, hikayeler ve makalelerle zenginleştirilmiştir. Dolayısıyla her öğrenciye, kendi düzeyi doğrultusunda takip edilebilen olanaklar sağlanmaktadır. Öğrencilerin akademik gelişimleri yıl boyunca yazılı sınavlar, ders içi etkinliklere katılım durumları ve proje çalışmaları ile değerlendirilmektedir. 8.sınıfta ise İngilizce eğitimi liseye geçiş sınavı olan LGS hazırlık çalışmaları ile ciddi bir ivme kazanmaktadır.

THE OKUL

Sancaktepe  Sınav Ortaokullarında üç temel değer üzerine kurulmuştur. “Takip / Sorumluluk, Hakkaniyet / Dürüstlük, Empati / Duygudaşlık”tan oluşan bu değerler, Sınav Okullarında kısaca THE OKUL olarak adlandırılır. Öğrencilere öncelikle bunlar benimsetilir. Okul kültürü bu değerler üzerinde yükselir ve kurumlar da aynı doğrultuda yönetilir.

TAKİP

Sancaktepe  Sınav Ortaokullarının birinci ilkesi, her öğrencisini büyük bir sorumluluk ve titizlik çerçevesinde takip etmektir. Bunun içindir ki Sınav Kolejleri’nde tüm öğrencilerin akademik başarısıyla yakından ilgilenilir. Gelişmelerden veliler de düzenli olarak haberdar edilir. Öğrenci hakkında hiçbir şekilde “temeli zayıf ya da dinlemiyor, anlamıyor.” gibi bahaneler üretilerek sorumluluktan kaçılmaz.

Sınav Takip Sistemi (STS) ile beş  profesyonelin gözü öğrencinin üzerinde olur. Bunlar:

1. Takip: Öğretmen
2. Takip: Mentör öğretmen
3. Takip: Rehber öğretmen
4. Takip: Müdür yardımcısı
5. Takip: Kurum müdürü

Beş katmanlı takip sisteminde öğrencinin eksikleri bulunur ve tamamlanır. Kişiye özgü yeni çalışma programları oluşturularak öğrencinin yüzde 100 akademik başarı sağlaması hedeflenir. Sistem düzenli olarak veli ve katman içindeki öğretmenlere öğrenci başarı raporları verir. Başarı analizleri çıkarır ve öğrencinin eksiklerini kapatır.

HAKKANİYET

Sancaktepe  Sınav Ortaokullarında veliler, öğretmenler ve diğer çalışanlarla kurulan ilişkide daima hakkaniyet/dürüstlük ön plandadır. Bütün çalışanların ücret ve diğer özlük hakları hassasiyetle korunur. Öğretmenler de öğrencilerle “hepsi özeldir” prensibi gereği “ayrıştırmadan, yarıştırmadan” bire bir ilgilenir. Verilen eğitim – öğretim kalitesiyle en yüksek düzeyde memnuniyet sağlanır.

EMPATİ

Sancaktepe  Sınav Ortaokullarının  standartları ve eğitim sistemi, öğrencilerin en uygun atmosferde eğitim alacakları şekilde oluşturulmuştur. Amaç, onların strese girmeden, severek, isteyerek öğrenmeleridir. Öğrencilerin akademik başarısının yanında ruhsal ve kişisel gelişimleri de dikkate alınır. Çünkü, “bugünün mutlu ve başarılı çocukları, yarının üretken ve saygın bireyleri” olacaktır.

 

Okulumuz hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.