Sancaktepe Sınav 2011 yılından bu yana yanında!

Whatsapp 0530 844 6282

Telefon Numaramız 0216 620 8888

Anadolu Lisesi

Ana Sayfa » Anadolu Lisesi

Okul.com.tr lise profilimize ve veli yorumlarına ulaşmak için tıklayınız.

Akademik mentor ve rehber öğretmenin her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini takip ettiği Sancaktepe Sınav Okullarında eğitimi iki aşamada ele almak gerekir.

Birinci aşama; 9 ve 10. sınıfta İngilizce eğitimi ile temel akademik eğitim ön plana çıkmaktadır. Bunlarla birlikte, değerler eğitimi kapsamında yer alan kültür, sanat ve spor etkinlik çalışmaları sürdürülür.

İkinci aşama; 11 ve 12. sınıfta ise Üniversiteye giriş sınavı olan YKS (TYT-AYT) hazırlık çalışmaları bu dönemde ciddi bir ivme kazanır.

Her hafta düzenli bir şekilde uygulanan TYT-AYT ve ders denemeleri, soru çözüm saatleri ve etüt tamamlama çalışmalarıyla kurs ve özel derse gerek kalmayacak şekilde bir akademik program izlenir.

Ayrıca öğrencilerin en çok bu dönemde ihtiyaç duyduğu rehberlik ve danışmanlık çalışmalarına özel önem verilir. Rehber öğretmenler her öğrenciyle birebir ilgilenir ve meslek, kariyer, üniversite hazırlık ve veli-öğrenci iletişimi konularında danışmanlık yapar ve destek verir.

OKULUMUZDA AKADEMİK SÜREÇ

Mentorluk Sistemi: 

Sınav Eğitim Kurumlarının kurulduğu üç temel unsurdan ilki takip/sorumluluktur. Öğrencilerimiz büyük bir sorumluluk ve titizlik çerçevesinde takip edilmektedir. Bunun içindir ki okulumuzda tüm öğrencilerimizin akademik başarılarıyla yakından ilgilenilir. Gelişmelerden veliler de düzenli olarak haberdar edilir. Mentorluk sistemi okulumuzda sorunların tespit edilip aynı zamanda çözüme kavuşturulduğu bir yapıdır.

Yazılı Sınavlar ve Deneme Sınavları:

“Ölçülmeyen bilgi yönetilemez” ilkesiyle hareket eden kurumumuzda ölçme-değerlendirme büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Yazılı sınavlar ve deneme sınavları Sınav Eğitim Kurumları Genel Merkezi tarafından hazırlanmakta ve Türkiye genelinde eş zamanlı uygulanmaktadır. Yapılan her deneme sınavı Sınav Eğitim Kurumları bünyesindeki on binlerce öğrenci ile birlikte değerlendirilmektedir.

ÖDEVLER

Günlük, haftalık, dönemlik ödevlerin bir program dahilinde ve sistemli bir şekilde gerçekleştirildiği Sancaktepe Sınav Anadolu Liselerinde ;

  • Yoğun programı yetiştirmek ve öğrencileri en iyi şekilde hazırlayabilmek için okuldaki ders ve etütlerin yanında yanında bireysel çalışmalara/ödevlere önem verilmektedir.
  • Öğrencinin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programlarından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı “ödev çizelgesi”nde belirlenmektedir.
  • Haftalık ders programlarında ilgili dersin ilk saati mutlaka ödev kontrolü için ayrılmakta, ödevlerini yapmayan öğrencilerin ödevleri ek çalışma saatinde tamamlatılmaktadır.

 

Sancaktepe Sınav Anadolu Liselerinde ödevler 3 kategoride planlanmıştır.

Günlük ödevler: Farklı kaynaklardan, “Soru Bankası Modülleri”nden günlük ödevler verilir. Ayrıca ders öğretmenleri tarafından ev çalışması şeklindeki başka etkinlikler de yaptırılır ve günlük ödevlerin tamamı hafta içi kontrol edilir.
Dönem ödevleri: Dönem konularını kapsayacak şekilde hazırlanan dönem sonu ödevleri verilir ve kontrolü yeni dönem başında yapılır.
Haftalık ödevler: “Haftalık Ödev Fasikülleri”(TÖDEV) her ders için cuma günleri verilir ve kontrolü ilgili ilk derste / ödev kontrol saatinde yapılır. Ödev değerlendirmeleri veli ile paylaşılır.

 

YAYINLAR

Okulumuzda yayıncılık anlamında köklü bir geçmişe ve birikime sahip olan uzman yayın ekibi tarafından oluşturulan Sınav Eğitim Kurumları Yayınları kullanılmaktadır. Talim Terbiye Kurulunun oluşturduğu müfredata uygun aynı zamanda üniversite sınavlarında sorulan soruları analiz ederek hazırlanan yayınlar öğrencilerimize kaynaklık etmektedir. Sancaktepe Sınav Anadolu Liselerinde Modüler Konu Anlatımlı Setler ve Modüler Soru Bankaları, Sınav Dergisinin birikimi ile yeni soru sistemine uygun şekilde hazırlanmaktadır.

MODÜLER KONU ANLATIMLI SETLER

Sancaktepe Sınav Anadolu Liselerinde dersler Millî Eğitim Bakanlığı ders kitaplarıyla birlikte yıllık plana göre hazırlanmış ve “Sınav Dergisi” birikiminin okula uyarlanmış formatı olan “Konu Anlatım Modülleri”nden işlenmektedir.

Sistemli ders çalışmak için hazırlanan “Konu Anlatım Modülleri” 9 ve 10. sınıflar ile 11 ve 12. sınıflarda Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel için ayrı ayrı hazırlanmıştır.

“Konu Anlatım Modülleri” açık konu anlatımıyla birlikte örnek soru, çözüm ve testlerin bulunduğu, aylık periyotlarla yayımlanan, kullanımı kolay setlerdir.

MODÜLER SORU BANKALARI

​Sancaktepe Sınav Anadolu Lisesinde, soru çözerek konuları pekiştirmek ve pratik yapmak için “Sınav Dergisi” birikiminin okula uyarlanmış formatı olan “Soru Bankası Modülleri” kullanılmaktadır.
“Soru Bankası Modülleri” 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilere her sınıf düzeyinde ve her alan için ayrı ayrı hazırlanmıştır. “Soru Bankası Modülleri” başka bir kaynağa ihtiyaç kalmayacak şekilde farklı düzey ve türlerde özgün soruların bulunduğu aylık periyotlarla yayınlanan, kullanımı kolay, pratik setlerdir.
Sınav Liselerinde “Günlük Ödevler ve Bireysel Çalışmalar” öncelikle “Soru Bankası Modülleri”nden verilmektedir.

TÖDEV YAYINLARI 

Sınav Dergisi Yayınları tarafından, öğrencilerin ev çalışmalarını sistemli ve verimli hâle getirmek için  her sınıf için tüm dersleri kapsayacak şekilde TÖDEV (Tam Öğrenme Değerlendirme Vizesi) fasikülleri hazırlanmaktadır. TÖDEV’ler o hafta işlenen konuları kapsayacak şekilde haftalık olarak hazırlanır ve her cuma günü okul yönetimi tarafından öğrencilere dağıtılır. Sonraki hafta ise her dersin ilk saatinde kontrol edilir, yapılamayan kısımlar sınıfta tamamlanır. Dönem sonlarında ise tüm dönemi kapsayacak şekilde özel tatil TÖDEV’leri hazırlanır, öğrencilere dağıtılır ve tatil dönüşü kontrol edilir.

GERÇEK MEKAN GERÇEK SINAV

Sınav Eğitim Kurumlarınca üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik her yıl yaklaşık 50 bin öğrencinin katıldığı İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinde yapılan “Gerçek Mekan Gerçek Sınav” isimli simülasyon sınavı, öğrencilerimize birebir sınav anını yaşama imkanı sağlamaktadır. Bu sayede ÖSYM tarafından gerçeği yapılan YKS’de öğrencilerimiz ne gibi uygulamalarla karşılaşacakları hakkında deneyim kazanma fırsatı bulmaktadır.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Sancaktepe Sınav Anadolu Lisesinde, uzman bir rehberlik kadrosu ile sistemli bir rehberlik programı uygulanır. Merkezi bir koordinasyonla yürütülen bu programla öğrencilerin, öğrenme ve gelişimleri sürecinde yaşanan tüm sorunlara çözüm yolları aranır ve başarıları için tam destek sağlanır. Sınav Koleji rehberlik programıyla ulusal ve uluslararası geçerliliği olan test ve envanterler uygulanır. Sonuçlara göre gerekli önlemler alınır ve yönlendirmeler zamanında yapılır.

Sancaktepe Sınav Anadolu Lisesinde rehberlik öğretmenleri, bireysel, eğitsel ve mesleki rehberlik konularında, öğrencinin arkadaşlık ilişkilerinden veli-öğretmen iletişimine, doğru davranış edinmesinden kötü alışkanlıklardan korunmasına, problem çözmeden karar verme becerilerinin gelişmesine kadar birçok konuda aktif rol oynar. Aynı şekilde rehber öğretmenler, öğrencinin okula devamını, derslere katılımını, sınav performanslarını, okul içi davranışlarını yakından takip eder, gerekli durumlarda ders öğretmenleriyle işbirliği yapar, velileri süreçler hakkında bilgilendir. Ayrıca Sınav Eğitim Kurumları Genel Merkezinin koordine ettiği test tekniği, zaman ve kaygı yönetimi gibi konularda yapılan öğrenci-veli seminerleri ve ilgili rehberlik kitapçıkları öğrenci başarısını önemli ölçüde artırır.

 

Okulumuz hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.